Veřejná zeleň

  

   Veřejná zeleň se dá navrhovat i jinak, než jsme zvyklí, i zde se dají uplatňovat principy přírodních zahrad. Dnes se většinou se na malou plochu zasadí velikostně předimenzované stromy a keře, které se pak musí pravidelně stříhat a řezat. Díky řezu jsou náchylnější k nemocem a mají zkrácenou životnost, tak se pokácí a zasadí nové, nezřídka ty samé druhy. Ve městech jsou obrovské plochy trávníků, které se musí častokrát za sezónu sekat a efekt zlepšení životního prostředí přichází vniveč, protože sekačky jsou hlučné, produkují emisní zplodiny a jejich provoz je drahý. Rozlehlé trávníkové plochy by šly „narušit“ zasázením keřových a trvalkových společenstev, která jsou téměř bezúdržbová a zasetím květnatých lučních směsí, které se kosí pouze dvakrát do roka a narozdíl od trávníku od jara do podzimu krásně kvetou. Bohužel firmy projektující parky a zelená prostranství o toto nestojí, přišly by o zisky z pravidelné údržby zeleně. Ve městech také postrádáme ozeleněné fasády, které jsou za našimi hranicemi celkem běžné. A novým módním hitem ve vyspělých zemích jsou veřejné jedlé parky a sady. Prosadí se tento trend i u nás?

 

zpět


Fotogalerie: veřejná zeleň

/album/fotogalerie-verejna-zelen-/foto-13-jpg/
/album/fotogalerie-verejna-zelen-/foto-27-jpg/
/album/fotogalerie-verejna-zelen-/foto-29-jpg/
/album/fotogalerie-verejna-zelen-/foto-55-jpg/

—————