Naše služby

 Přírodní zahrady

Základním rysem, ať už biozahrady, ekozahrady, přírodní nebo permakulturní zahrady je bezúdržbovost, pestrost, originalita, harmonie a trvalá udržitelnost. Je to zahrada             . . . . .  více zde >>       

 Obnova starých zahrad

Pokud jste se stali vlastníky staré zahrady se vzrostlými stromy, která je třeba i zpustlá, jásejte, je to skvělé. Není třeba hned vyrazit s motorovou pilou a  . . . . .  více zde >>   

Balkony a předzahrádky

Pohled na panelové domy je zoufalý, i domům s novou fasádou stále něco chybí. Bezútěšné balkony by se mohly přeměnit v jedlé zelené oázy. Chcete být originální, jíst zdravěji a   . . . . . více zde >>

 

Školní zahrady

Dnešní generace dětí ztrácí vztah k přírodě, k půdě, k místu, kde žije. Alternativní školní zahrady se tak mohou stát místem, kde na tyto zpřetrhané vazby . . . . . více zde >>

 

Veřejná zeleň

Veřejná zeleň se dá navrhovat i jinak, než jsme zvyklí, i zde se dají uplatňovat principy přírodních zahrad. Dnes se většinou se na malou plochu zasadí velikostně . . . .více zde >>       

 

Firemní areály

Zahradní terapie je ve vyspělých státech známým pojmem. Může zahrnovat práci či jen pobyt v zahradě. V domovech pro seniory, léčebnách či zařízeních . . . .více zde >>

 

Remízky, aleje, větrolamy

Ladovy obrázky s malebnou českou krajinou zná asi každý. Remízky a aleje byly její součástí, ale postupem času se téměř vytratily. Remízky a meze byly rozorány ve jménu vysokých a ještě vyšších výnosů, aleje  káceny . . . .více zde >>                                                            

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________