Služby

 

V sekci – Ptáci v zahradě Vám nabízíme:

 

Výroba a instalace ptačích budek různých typů

 • budky pro malé sýkory
 • budky pro sýkoru koňadru, lejsky a vrabce polní
 • budky pro špačky, brhlíka a krutihlava
 • budky pro šoupálky
 • budky pro rorýse
 • polobudky pro rehky, konipase a skorce
 • podložky pro vlaštovky a jiřičky
 • budky pro sovy
 • polobudky pro poštolku obecnou
 • budky pro čmeláky a jiný užitečný hmyz
 • budky pro drobné savce (plšíky a plchy)

 

Úprava a výsadba křovin pro zpěvné ptactvo 

Úpravy v krajině pro nepěvce a větší druhy ptáků

 Přikrmování ptáků a zvěře

 • dodání vhodných krmiv
 • výroba krmítek a krmišť
 • jak zakládat políčka pro ptáky

 

Pozorovatelny živé přírody

 Pítka pro ptáky a zvěř

 Budky pro netopýry

 

Biologická ochrana zahrad a zemědělské krajiny

 • berličky pro dravce
 • budky pro sovu pálenou
 • vypouštění sov do volné přírody

 

Výuka poznávání a určování ptáků

 • podle prostředí
 • hlasu a zpěvu
 • zbarvení a chování

 

     Všechny dotazy, které se týkají služeb v oblasti ornitologie, Vám ochotně zodpoví Milan Tichai, telefon  737 271 755 nebo 608 301 387. Pokud je to jen trochu možné, volejte prosím po 18.hodině.