Projekty, realizace, reference

Praha Žižkov - malá zahrada 390m2 u rodinné vily

Zahrada o velikosti přibližně 390m2 u rodinné dvojvily na Žižkově v Praze byla po celkové rekonstrukci domu kompletně zrušena. Počítá se s urovnáním terénu, přípravou půdy a poté se sázením stromků, keřů, založením zeleninových, trvalkových a bylinkových záhonů a zasetím některé z květinotravnatých směsí Planta Naturalis. Majitelé chtějí využít velkou část zahrady pro pěstování užitečných rostlin v přírodním režimu s prvky permakultury. Výsadby se tak dočká mišpule, meruňka, slivoň, muchovník a lísky, z menších dřevin pak ostružiny, maliny, borůvky, zimolezy, rybízy a angrešty. V předzahrádce (na fotografii) najdou místo bylinky, trvalky a růže. Jelikož je orientovaná na jih, bude se tu dařit i rajčatům a paprikám. K terase je navrženo zákoutí s vodní plochou, aronií na kmínku s podsadbou jahod a trvalek.

 

Staré Sedlo u Sokolova - zahrada 850m2 u novostavby

 
Zahrada u nově postaveného domku je orientovaná převážně jižně. Půda je zde jílovitá, místy kyselejší. Po většinu roku je pozemek zamokřený, v létě pak extrémně suchý. Na části pozemku jsou zasety travnaté směsi z Planty Naturalis, které vzešly jen částečně, pravděpodobně se uchytily jen ty druhy, které jsou schopné přežít v těchto nepříznivých podmínkách. Zahrada je téměř neosázená, kromě jednoho zeleninového záhonu a trsu ostružiníku. Na konci pozemku v jižní části je pásmo listnatých a jehličnatých stromů, které dodávají pozemku příjemnou atmosféru a v létě poskytují příjemný stín. Do zahrady je navrženo velké množství keřů, které mají zajistit dostatek soukromí, dále slivoně, jabloně a ořešák, drobné bobuloviny a samozřejmě zeleninové záhony včetně skleníku. Velkým koníčkem paní majitelky jsou bylinky, které byly navrženy na velké ploše a naleznou uplatnění jak v kuchyni, tak pro léčení.

 

Rakovnicko - ovocný sad 2000m2

 

 

Praha Ořech - zahrada 400m2 v satelitu

Zahrada o velikosti 800m2 u rodinného domku v novější čtvrti v Praze Ořechu byla založena jako okrasná přibližně před 8 lety. Většinu rozlohy zabírá travnatý povrch a všechny hranice pozemku jsou lemovány keřovou výsadbou s několika stromy, která odcloňuje přiléhající pozemky a silnici. Složení je pestré, z jehličnanů jsou to kultivary tují, borovic, jalovců, z listnáčů možno jmenovat zlatice, svídy, kaliny, kdoulovce, javor, zákuly, vajgélie a jiné. Majitelé později doplnili výsadbu o tři jabloně, kanadské borůvky, vinnou révu, čestné místo před domem zaujal liliovník a v poslední době začínají na maličkých plochách s pěstováním zeleniny. Většinu jehličnanů, pokud netvoří odclonění mezi pozemky jsme doporučily ke skácení, aby uvolnily místo pro užitkové rostliny i pro listnáče již zasazené. Majitelé postupně docházejí k závěru, že takovéto uspořádání zahrady je úplně neuspokojuje a nenaplňuje a dospěli k přesvědčení zahrádku pozměnit tak, aby byla co nejvíce přirozená, přírodní, harmonická a využitelná prakticky tzn., aby poskytovala úrodu zeleniny, ovoce i bylin a údržba zahrady nabyla smysluplnosti. To zahrnuje i kompostování veškerého odpadu z domácnosti i ze zahrady a znovuobnovení přírodního koloběhu. Nepoužívaný sušák na prádlo bude sloužit pro popínavé fazole a ačokču, na tento prvek budou navazovat zeleninové záhony. Do trávníku byla dosazena višeň, broskvoň, meruňka, slivoň a zahradou se nově vine cestička lemovaná rybízy, angrešty a zimolezy. Volná místa u plotů budou doplněna malinami a ostružinami. Nejbližší okolí terasy budou zdobit bylinky a jedna mišpule.

 

 

 

Praha Střešovice - funcionalistický dům se zahradou 600m2

Zahrada při rekonstrukci funkcionalistického domu značně utrpěla. Bez úhony zůstaly zachovány jen dřeviny při okraji pozemku a dvě staré, hodně nemocné jabloně, které jsme ač nerady doporučily skácet. Velkým snem majitelů bylo koupací jezírko a jelikož je pozemek relativně malý, celý osazovací projekt se musel tomuto dominantnímu prvku přizpůsobit. Sousední zahrady jsme odclonily živým plotem z nižších keřů, např. aroniemi, meruzalkami, tavolníky. Ovocné stromy jsme z důvodu nedostatku místa volily na slabě rostoucích podnožích. K terase bylo zasázeno kiwi, hroznové víno a spousta levandule. Jezírko zhotovil pan Jiří  Sedlák z firmy www.agau.cz/ se kterým spolupracujeme.

   

 

 

Praha Kobylisy - řadový dům  se zahradou 200m2

Při kompletní přestavbě řadového domu bylo ze zahrady o rozloze 200m2 spíše staveniště a celý povrch značně utrpěl. Naštěstí    jabloň, hrušeň, meruňka a dvě ryngle staré mezi 20 a 40 lety byly zachovány a na nás zůstalo navrhnout spodní bylinné a keřové patro zahrádky. Po obou delších stranách zahrady jsme dosadili borůvky kamčatské, kanadské, rybízy, angrešty a maliny a tyto keře prosázeli měsíčními jahodami. Pod třešní našel místo muchovník a aronie. Roh zahradního domku popne minikiwi.  Na vyvýšený bylinkový záhon jsme spotřebovali kameny z pozemku, které by jinak neměly využití. Pro miniprodukci ředkviček, karotky, salátu a jiné zeleniny jsme využili jediné slunné místo v zahradě a vznikla zde zjednodušená klíčová dírka. Pro pestrost se ke krajům zahrady dosází sluncomilné i stínomilné trvalky. Pod ovocné stromy byla vyseta luční směs Zámecká loučka z Planty Naturalis a prostředek zahrady bude zpevněn a bude sloužit jako tréninková plocha pro florbal. Rodina zde žijící má pět dětí a tak zahrada byla navrhována převážně pro tyto potřeby. Produkce ovoce a zeleniny bude tvořit pro tak velkou rodinu jen zanedbatelnou část jídelníčku, nicméně oceňujeme majitele, že zavrhli túje a anglický trávník a zvolili méně obvyklou cestu obnovy zahrady.

     

 

 

Dodávka stromů a keřů pro firemní areál v Rakovníku

V jedné rakovnické firmě byl vyhlášen týden udržitelného rozvoje a v rámci této akce jsme byly vybrány jako dodavatelky stromů pro osázení venkovního areálu, kde se do budoucna počítá s odpočinkovou zónou pro zaměstnance. Ačkoli malý projekt, byl přesto průlomový, protože to byl náš první návrh pro velkou firmu a navíc se nám podařilo do zeleně začlenit alespoň částečně jedlé keře, takže za pár let zaměstnanci ochutnají aronii a muchovník.

 

Praha západ - Sluhy - dřevostavba se zahradou 1600m2

Projekt je v současné době dokončen pro osázení ovocnými stromy a keři. Návrh trvalkových záhonů a svahu, který bude kopírovat celou terasu bude následovat. Velmi jsme uvítaly snahy majitelů ladit zahradu okolo novostavby dřevodomku přírodním a ekologickým směrem. Řady thujek podél plotu, anglický trávník a skalka z pestrobarevných kamenů by zde působila hodně nevhodně a také to není náš obor. Pozemek je na konci vsi a navazuje na okolní přírodu, proto přechod do krajiny bude nenásilný a bude působit přirozeně. Uprostřed zahrady se počítá s přírodním jezírkem, v severovýchodním rohu si majitelé přáli lesní zátiší. S výsadbou se započne na podzim.
 
 

Rakovnicko - Šanov - zahrada 400m2

Projekt této zahrady byl oproti jiným rozdílný v tom, že na této zahradě už částečně výsadba je. Zahrada bude dosázena jen několika jedlými keři a stromky, více úprav bude na podzim čekat trvalkový záhon v dolní části zahrady. Při chodníčku do domu jsme postavily bylinkovou spirálu. Pro pána domu jsme vysadily jeho oblíbený keř fíkovník, zahrada je hodně teplá a při vhodném zazimování by fíkovník mohl za pár let zaplodit. V tomto projektu jsme se navíc snažily dodržet základní pravidla Feng Shui, která přinesou zahradě více harmonie. Jednotlivá pole Pa-Kua byla podpořena vhodnými rostlinami či prvky, naopak nepříznivé vlivy jsme se snažily potlačit. 

 
 

Zahrada - rodinný dům Senomaty

Ve čtvrti nových domů se rodí krásná přírodní zahrada o rozloze 900m2. Majitelům byly předloženy dvě studie, díky kterým se upřesnila konečná podoba zahrady a mohl být zpracován přesný projekt. Ten počítá s ovocnými stromy menšího vzrůstu, lemováním pozemku nestříhaným živým plotem, pergolou s vinnou révou a aktinídií, malým zeleninovým záhonem a kamennou zídkou, která bude vyrovnávat výškový rozdíl na pozemku, kde porostou zelené natě a byliny. V koutě zahrady je navržen altán pro relaxaci a odpočinek, z kterého bude příjemný pohled na vodní hladinu malého jezírka a mokřadu. Na několika místech zahrady budou vytvořeny trvalkové porosty, které budou zdobit pozemek a lákat motýly od jara až do podzimu. 

 

Naučná stezka Rakovník

V období od dubna až do září spolupracovaly Zahrady hojnosti na přípravě první naučné stezky pro město Rakovník, kde hlavním dodavatelem byl Rakovnický ornitologický spolek Fénix. Na panelech se můžete kromě jiného dočíst o půdě, sukcesi, permakultuře, rodových statcích, přírodních zahradách, starých odrůdách a též třeba o kosení. Těmto tématům byly věnovány celé dva panely, protože jsme přesvědčené, že úzce souvisí se vztahem člověka k přírodě, ochranou přírody a celým dalším vývojem života na Zemi. Článek ze slavnostního otevření naučné stezky v Rakovníku v odkaze.

 raport.cz/noviny/2010-44_mesto-ma-naucnou-stezku/2010-44/

 

Zahrada rodinného domu - Praha východ

 Tato zahrada o rozloze asi 2000m2 byla dosud téměř neosázená, povrch nedávno srovnán do roviny. Dle požadavků a představ majitelů jsme navrhly větrolam, kopicovací zónu, co nejvíce ovocných stromů a keřů, zeleninové záhony, bylinkovou spirálu, jedlý trávník, malé jezírko a meditační místo. Již stávající pergolu po opravě popne minikiwi. Díky vysokým kamenným zdem a nízké nadmořské výšce je zde už vytvořena sluneční past, porostou zde i muďouly, víno, meruňka a broskev. Zahradu si postupně majitelé osází svépomocí.

 

Zahrada rodinného domu - Říčany

 Do této zahrady byly dle přání majitelů navrženy ovocné stromy a keře tak, aby poskytly hodně pestrou úrodu od jara až do podzimu, ale aby se vše stačilo zkonzumovat za čerstva, zavařování či sušení není v plánu. Důležitá je úroda ořechů. Pro jahody jsme připravili vysoké záhony. V koutech zahrady jsou stromy a keře navrženy tak, aby v budoucnu poskytly tu správnou „zašívárnu“ pro děti. Vše doplněno bylinkovou spirálou, na kterou je krásný pohled z terasy. Pro ptáčky zavěšeny budky a krmítko. Thujky ani smrčky do přírodních zahrad opravdu nenavrhujeme :-) byly zasázeny před několika lety a budou v průběhu příštích let použity na vánoční výzdobu. Na jaře byly zasázeny podél plotu keře v několika řadách a v ostrůvcích i různě po pozemku. Na podzim pak doplněny ovocné stromy.

 

Zahrada - bytový dům Jesenice u Prahy - konzultace a návrh řešení

Čtyři majitelé bytového domu se vzácně shodli na podobě pozemku, který by měl být osázen v přírodním duchu. Rozloha 600m2 nemůže v žádném případě zajistit soběstačnost v zásobování zeleninou a ovocem, ale určitě ke zpestření jídelníčku přispěje. Keřové pásmo pomůže odclonit silnici a poskytne soukromí a plody pro obyvatele i pro ptactvo. Společná pergola bude sloužit zároveň jako opora pro minikiwi a víno.  Každý z majitelů si vybral vysněný strom či keř a tak se na pozemku objeví mišpule, meruňka, slivoň i rakytník. Součástí zahrady bude i malá vodní plocha, bylinkový kopeček a stinné zákoutí ze stálezelených rostlin. Samozřejmostí bude i třídění bioodpadu, získaný kompost najde uplatnění na polykulturním záhonu. Tato zahrada se stane krásnou oázou uprostřed okolní trávníkové monokultury.

 

Zahrada - satelit Praha Průhonice - dosázení trvalek

Tato zahrada byla jako přírodní založena již v roce 2008, zasázeny byly převážně keře, v menším množství stromy, trvalky zde téměř chyběly. Požadavek majitelů byl dosázet trvalky do celé zamulčované plochy tak, aby během dvou až tří let utvořily souvislý pokryv. Trvalky jsme nakoupili v Plantě Naturalis, nakonec jich bylo více jak 500 a do objednané avie se jen stěží vešly.

 

 Zahrada - satelit Mělnicko - konzultace a návrhy možných řešení

Majitelé této převážně travnaté zahrady o rozloze 800m2 požadovali oddělit pozemek od ostatních domů, rozdělit ho na více menších částí, najít prostor pro zeleninu, bylinky a drobné ovoce. Realizaci zvládnou svépomocí.